بالابر نفربر هیدرولیکی دوبلکس با چرخ خودرویی و کارگاهی مدل EHDL & EHD

 

بالابر الکترو هيدروليک دوبلکس با چرخ خودرويي و کارگاهي مدل EHD&EHDL
مشخصات دستگاه
• بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي تا 14 متر
• مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
• جهت کارهمزمان دونفردرارتفاع
• قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
• استفاده از آلومينيوم سخت شده در ساختار ريلها جهت سبکي دستگاه
• شاسي دستگاه داراي پوششي ازجنس ورق آهن مي باشد که توسط دستگاه خم شده وبرروي پروفيل هاي شاسي انداخته مي شودکه علاوه برايجادظاهري زيبا،باعث افزايش ضريب ايمني واستقامت دستگاه مي شود
• سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
• ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
• استفاده ازرنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
• کليه قطعات به کار رفته در دستگاه مطابق با استاندارد،طراحي وتوليد شده است

جدول مشخصات

بالابر نفربر هیدرولیکی چهارستونه با چرخ خودرویی مدل EHFL

بالابر الکترو هيدروليک چهارستونه با چرخ خودرويي و قابل يدک مدل: EHFL
مشخصات دستگاه
• بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي تا 20 متر
• مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
• جهت کارهمزمان دوياسه نفردرارتفاع
• قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
• استفاده از آلومينيوم سخت شده در ساختار ريلها جهت سبکي دستگاه
• شاسي دستگاه داراي پوششي ازجنس ورق آهن مي باشد که توسط دستگاه خم شده و

بر روي پروفيل هاي شاسي انداخته ميشود که علاوه بر ايجاد ظاهري زيبا ، باعث افزايش ضريب ايمني و استقامت دستگاه مي شود
• سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
• ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
• داراي قابليت يدک شدن وحمل آسان
• استفاده ازرنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
• کليه قطعات به کار رفته در دستگاه مطابق با استاندارد ، طراحي و توليد شده است
• طراحي شده براي صرفه جويي در وقت شما

ایمنی دستگاه
• دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
• توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری با استفاده از شاسی STOP اضطراری کلید برق
• قابل کنترل از داخل سکو و بیرون دستگاه
• مجهز به مدار کنترل 24 ولت جهت ایمنی اپراتور
• قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
• استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

تجهیزات قابل سفارش دستگاه
• قابل ارائه با باطری DC
• قابل ارائه با سکوی کشویی از جلو ، جهت افزایش سطح مفید سکو و افزایش دسترسی
• قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در پالایشگاهها و مکانهای حساس

 

جدول مشخصات

[slide-anything id=’88’]

بالابر نفربر هیدرولیکی چندمنظوره مدل EHML

بالابر الکترو هيدروليک چند منظوره سوپر لوکس با چرخ خودرويي و قابل يدک مدل: EHML
مشخصات دستگاه
•بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي تا 10 الی 16 مترتحت زاويه
•مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
•قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
•سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
• شاسي دستگاه داراي پوششي ازجنس ورق آهن مي باشد که توسط دستگاه خم شده وبرروي پروفيل هاي شاسي انداخته مي شودکه علاوه برايجادظاهري زيبا،باعث افزايش ضريب ايمني واستقامت دستگاه مي شود
•ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
•استفاده از رنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
•کليه قطعات به کار رفته در دستگاه مطابق با استاندارد،طراحي وتوليد شده است
•قسمت بلند کردن بوم دستگاه وبيرون آمدن ريلهاي دستگاه توسط سيستم الکترو هيدروليک صورت مي پذيرد
•بوهاي دستگاه متشکل از ورق هاي خم شده با دستگاه مي باشد
•مدل EHML1600 داراي سه محور بوده ( دو محور در عقب و يک محور در جلو) که اين امکان را به کاربر مي دهد که بتواند به راحتي دستگاه را جابجا کند
•مدل هاي 1400 -1200 -1000 EHML داراي دو محور مي باشند ( يک محور در عقب و يک محور در جلو)
•قابل عبور در محل هاي کم ارتفاع
ايمني دستگاه
•داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق
•توقف کامل سيستم در مواقع اضطراري با استفاده از شاسي STOP اضطراري کليد برق
•قابل کنترل از داخل سکو و بيرون دستگاه
•مجهز به مدار کنترل 24 ولت جهت ايمني اپراتور
•قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع وزاويه
•استفاده از کليد محافظ جان جهت ايمني اپراتور
ايمني دستگاه
تجهيزات قابل سفارش دستگاه
•قابل ارائه با باطري DC
•قابل ارائه با سيستم ضد انفجار جهت کار در پالايشگاهها و مکانهاي حساس

[slide-anything id=’302′]

بالابر نفربر هیدرولیکی تک ریله با چرخ کارگاهی مدل EHS

مشخصات دستگاه
•بالابر EHS مخصوص نفر
•بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي از8 الي 11 متر
•بالابر مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
•قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
•استفاده از آلومينيوم سخت شده (آنادايزشده) در ساختار ريلها جهت سبکي دستگاه
•بالابر داراي شاسي دستگاه داراي پوششي ازجنس ورق آهن مي باشد که توسط دستگاه

خم شده وبرروي پروفيل هاي شاسي انداخته مي شودکه علاوه برايجادظاهري زيبا،باعث افزايش ضريب ايمني واستقامت دستگاه مي شود
•بالابر شامل سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
•ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
•استفاده ازرنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
•قابل جابجايي بسيار آسان
•حرکت و مانور عالي در محلهاي باريک و کم ارتفاع
•فشرده و کم حجم ، بادوام و محکم
ايمني دستگاه
•داراي استوپرجکهاي استقرار
•بالابر داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق
•توقف کامل سيستم در مواقع اضطراري با استفاده از شاسي STOP اضطراري کليد برق
•قابل کنترل از داخل سکو و بيرون دستگاه
•بالابر مجهز به مدار کنترل 24 ولت جهت ايمني اپراتور
•قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
•استفاده از کليد محافظ جان جهت ايمني اپراتور
تجهيزات قابل سفارش دستگاه
•بالابر قابل ارائه با باطري DC
•بالابر قابليت نصب سيستم کاهش ارتفاع جهت عبور بالابر از محلهاي کم ارتفاع
•قابل ارائه با سيستم ضد انفجار جهت کار در پالايشگاهها و مکانهاي حساس
•بالابر داراي قابليت تجهيز شده به پايه مخصوص جهت دسترسي آسان به ارتفاعات بالاي صندليهاي ثابت و سطوح شيبدار در سالن هاي سينما و آمفي تئاتر تحت مدل EHSA

جدول مشخصات

[slide-anything id=’244′]

بالابر نفربر هیدرولیکی آکاردئونی با چرخ خودرویی و کارگاهی مدل SHE و SHEL

بالابر الکترو هيدروليک آکاردئوني با چرخ خودرويي و قابل يدک (سه نفره)مدل:SHEL
مشخصات دستگاه
•بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردي تا 12 متر
•مجهز به سيستم الکترو هيدروليک
بالابر الکترو هيدروليک آکاردئوني با چرخ خودرويي و قابل يدک (سه نفره)مدل:SHEL•قابليت کار با برق شهري AC و با باطري DC
•سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
•ايجاد سطح اتکاء گسترده ايمن توسط بازوهاي اطراف دستگاه
•مدلSHEL باشاسي وچرخ بزرگ قابل يدک مي باشد
•استفاده ازرنگ خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي
•کليه قطعات به کار رفته در دستگاه مطابق با استاندارد،طراحي وتوليد شده است
•استفاده از آلياژهاي مخصوص در قسمت مفصلهاي بوم ها جهت طول عمر بيشتر دستگاه
•طراحي فشرده و کم حجم جهت عبور از محلهاي کم ارتفاع ( در حداکثر ارتفاع (12 متر) ، ارتفاع جمع شده دستگاه 160 سانتي متر مي باشد)
ايمني دستگاه
•داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق
•توقف کامل سيستم در مواقع اضطراري با استفاده از شاسي STOP اضطراري کليد برق
•قابل کنترل از داخل سکو و بيرون دستگاه
•مجهز به مدار کنترل 24 ولت جهت ايمني اپراتور
•قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
•استفاده از کليد محافظ جان جهت ايمني اپراتور
تجهيزات قابل سفارش دستگاه
•قابل ارائه با باطري DC
•قابل ارائه با سکوي کشويي از جلو ، جهت افزايش سطح مفيد سکو و افزايش دسترسي
•قابل ارائه با سيستم ضد انفجار جهت کار در پالايشگاهها و مکانهاي حساس

[slide-anything id=’261′]

بالابر فروشگاهی Store Lift

 

بالابر فروشگاهی آسيابرج (Store lift)

 

مشخصات دستگاه :

• داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق

• طراحي مناسب با شرايط محل نصب

• سامانه الکترو هيدروليک (پاور پک)

• طراحي ايده آل آسيابرج جهت صرفه جويي در هزينه ها و استفاده بهينه از وقت

• راه اندازي آسان و سريع

• نگهداري آسان و ساده

• قابليت کارکرد با برق شهري ( 220 ولت AC) و برق سه فاز (380 ولت AC)

• استفاده از رنگ  خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي

• قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع

• قابل کنترل در کليه ايستگاهها  و داخل سکو

نکات قابل توجه :

• بالابر فروشگاهی ، يک ترکيب منحصربفرد از  سامانه هيدروليکي ، مکانيکي  و الکترويکي است که هماهنگ با هم عمل مي کنند تا بهترين کار آيي و راندمان حاصل شود.

• بالابر فروشگاهی ( تکفاز ، سه فاز ) در دو مدل دو و چهار ريل با کيفيتي برتر و ضريب ايمني بسيار بالا و با توجه به نياز مشتري طراحي وتوليدمي شود.

• سکوي بالابر فروشگاهی، برحسب نياز مشتري با اندازه و شکل و تزئينات خاص قابل ساخت مي باشد.

• ارتفاع ، ابعاد دستگاه ( سکو ) و ظرفيت بار در بالابر فروشگاهی متغيير بوده و با توجه به نياز مشتري طراحي و توليد ميشود.

• بالابرهاي ثابت الکترو هيدروليکي فروشگاهی مخصوص فروشگاهها ، رستورانها ، داروخانه ها ، بانک ها ، مغازه ها ، بيمارستان ها و کليه مکانهايي که محدوديت فضا دارند، هستند.

ارائه خدمات :

• داراي 12ماه بيمه شخص ثالث که به مدت 10 سال قابل تمديد خواهد بود

•داراي 12 ماه گارانتي از زمان تحويل دستگاه

• داراي 10 سال خدمات پس از فروش پس از اتمام دوره گارانتي و ارائه و تامين قطعات يدکي دستگاه

بالابر غذابر Food Lift

 

بالابر غذابر (Food Lift)

مشخصات دستگاه :

• داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق

• طراحي مناسب با شرايط محل نصب

• سامانه الکترو هيدروليک (پاور پک)

• طراحي ايده آل آسيا برج جهت صرفه جويي در هزينه ها و استفاده بهينه از وقت

• راه اندازي آسان و سريع

• نگهداري آسان و ساده

• قابليت کارکرد با برق شهري ( 220 ولت AC) و برق سه فاز (380 ولت AC)

• استفاده از رنگ  خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي

• قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع

• قابل کنترل در کليه ايستگاهها  و داخل سکو

نکات قابل توجه :

• بالابر غذابر ، يک ترکيب منحصربفرد از  سامانه هيدروليکي ، مکانيکي  و الکترويکي است که هماهنگ با هم عمل مي کنند تا بهترين کار آيي و راندمان حاصل شود .

• بالابر غذابر ( تکفاز ، سه فاز ) در دو مدل دو و چهار ريل با کيفيتي برتر و ضريب ايمني بسيار بالا و با توجه به نياز مشتري طراحي وتوليد مي شود.

• سکوي بالابر غذابر ،برحسب نياز مشتري با اندازه و شکل و تزئينات خاص قابل ساخت مي باشد .

• ارتفاع ، ابعاد دستگاه ( سکو ) و ظرفيت بار در بالابر غذابر متغيير بوده و با توجه به نياز مشتري طراحي و توليد مي شود.

• بالابر غذابر مخصوص آشپزخانه ها ، رستورانها ، مراکز تهیه غذا ، بيمارستان ها ، هتل ها و کليه مکانهايي که محدوديت فضا دارند، مناسب است.

ارائه خدمات :

• داراي 12ماه بيمه شخص ثالث که به مدت 10 سال قابل تمديد خواهد بود

• داراي 12 ماه گارانتي از زمان تحويل دستگاه

• داراي 10 سال خدمات پس از فروش پس از اتمام دوره گارانتي و ارائه و تامين قطعات يدکي دستگاه

بالابر خانگی Home Lift

 

بالابر خانگی (Home Lift)

مشخصات دستگاه :

• داراي سيستم فرود اضطراري در صورت قطع برق

• طراحي مناسب با شرايط محل نصب

• سامانه الکترو هيدروليک (پاور پک)

• طراحي ايده آل آسيا برج جهت صرفه جويي در هزينه ها و استفاده بهينه از وقت

• راه اندازي آسان و سريع

• نگهداري آسان و ساده

• قابليت کارکرد با برق شهري ( 220 ولت AC) و برق سه فاز (380 ولت AC)

• استفاده از رنگ  خودرويي و يا اپوکسي به منظور جلوگيري از پوسيدگي در شرايط مختلف جوي

• قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع

• قابل کنترل در کليه ايستگاهها  و داخل سکو

نکات قابل توجه :

• بالابر خانگی ، يک ترکيب منحصربفرد از  سامانه هيدروليکي ، مکانيکي  و الکترويکي است که هماهنگ با هم عمل مي کند تا بهترين کار آيي و راندمان حاصل شود .

• بالابر خانگی ( تکفاز ، سه فاز ) در دو مدل دو و چهار ريل با کيفيتي برتر و ضريب ايمني بسيار بالا و با توجه به نياز مشتري طراحي وتوليد مي شود.

• کابین بالابر خانگی ،برحسب نياز مشتري با اندازه و شکل و تزئينات خاص قابل ساخت مي باشد.

• ارتفاع ، ابعاد دستگاه ( سکو ) و ظرفيت بار در بالابر خانگی متغيير بوده و با توجه به نياز مشتري طراحي و توليد مي شود.

 

ارائه خدمات :

• داراي 12ماه بيمه شخص ثالث که به مدت 10 سال قابل تمديد خواهد بود

• داراي 12 ماه گارانتي از زمان تحويل دستگاه

• داراي 10 سال خدمات پس از فروش پس از اتمام دوره گارانتي و ارائه و تامين قطعات يدکي دستگاه

بالابر الکتروهیدرولیکی باری نیمه سنگین

 

بالابر ثابت الکترو هیدرولیکی باری نیمه سنگین

 

مشخصات دستگاه :

• دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق

• طراحی مناسب با شرایط محل نصب

• سامانه الکترو هیدرولیک (پاور پک)

• طراحی ایده آل آسیا برج جهت صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از وقت

• راه اندازی آسان و سریع

• نگهداری آسان و ساده

• قابلیت کارکرد با برق شهری ( 220 ولت AC) و برق سه فاز (380 ولت AC)

• استفاده از رنگ  خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی

• قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع

• قابل کنترل در کلیه ایستگاهها  و داخل سکو

نکات قابل توجه :

• بالابر ثابت باری نیمه سنگین، یک ترکیب منحصربفرد از  سامانه هیدرولیکی ، مکانیکی  و الکترویکی است که هماهنگ با هم عمل می کنند تا بهترین کار آیی و راندمان حاصل شود.

• بالابرثابت الکترو هیدرولیکی نیمه سنگین ( تکفاز ، سه فاز ) در دو مدل دو و چهار ریل با کیفیتی برتر و ضریب ایمنی بسیار بالا و با توجه به نیاز مشتری طراحی وتولیدمی شود.

• سکوی بالابرهای ثابت الکتروهیدرولیکی ،برحسب نیاز مشتری با اندازه و شکل و تزئینات خاص قابل ساخت می باشد .

• ارتفاع ، ابعاد دستگاه ( سکو ) و ظرفیت بار در بالابرهای ثابت الکترو هیدرولیکی متغییر بوده و با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید میشود.

• بالابرهای ثابت الکترو هیدرولیکی مخصوص فروشگاهها ، رستورانها ، انبارها ، داروخانه ها ، بانک ها ، مغازه ها ، بیمارستان ها ، کارخانجات ، و کلیه مکان هایی که محدودیت فضا دارند.

ارائه خدمات :

• دارای 12ماه بیمه شخص ثالث که به مدت 10 سال قابل تمدید خواهد بود

• دارای 12 ماه گارانتی از زمان تحویل دستگاه

• دارای 10 سال خدمات پس از فروش پس از اتمام دوره گارانتی و ارائه و تامین قطعات یدکی دستگاه

بالابر الکتروهیدرولیکی باری سنگین

بالابر الکتروهيدروليکي ثابت باري مدل EHC

بالابرهيدروليک نسل جديدي از بالابر بوده که تجهيزات اصلي جک (cylinder)و پاوريونيت (powerunit) ميباشد که نيروي محرکه و حرکت را در بالابر هيدروليک ايجاد ميکند.

جک(jack): جک در بالابر هيدروليک بسيار با اهميت ميباشد. در صورت عدم کيفيت کافي جک، تعويض جک کار ساده اي نبوده و به همين جهت ميبايستي در هنگام انتخاب جک از بهترين کيفيت و مارک استفاده کرد. جک هيدروليک از جنس کروم سخت ميباشد.

پاوريونيت(power unit): عامل توليد نيرو و حرکت در بالابرهاي هيدروليکي پاوريونيت ميباشد، که علاوه بر کيفيت قطعات، نحوه توليد و مونتاژ آن با اهميت است. در صورتي که اگر و مونتاژ آن با دقت صورت نگيرد علاوه بر اصطکاک قطعات، باعث لرزش و ايجاد سر و صدا در دراز مدت صورت ميگيرد.

حال به مدلهاي مختلف پاوريونيت ساخت شرکت آسيابرج ميپردازيم:

امکانات يونيت پاور1 : •داراي گرمکن روغن•داراي شير فشارشکن•داراي شير سرعت غيرمجاز•داراي سيستم پايين آورنده اضطراري دستي•امکان تنظيم سرعت بوسيله شير کنترل هيدروليکي•قفل کن پشت جک  برند يونيت پاور  نوع الکتروموتور هواخنک نوع پمپ دنده اي ميزان صداي پمپ بيصدا نوع شيربرقي صنعتي نوع شلنگ فشار قوي نوع حرکت نرم و بيصدا نوع برق مصرفي سه فاز و تکفاز
امکانات يونيت پاور 2 : •داراي گرمکن روغن•داراي شير فشارشکن•داراي شير سرعت غيرمجاز•داراي سيستم پايين آورنده اضطراري دستي•امکان تنظيم سرعت بوسيله شير کنترل هيدروليکي•قفل کن پشت جک  برند يونيت پاور www.asiaborj.com نوع الکتروموتور هواخشک نوع پمپ اسکرو ايتاليا ميزان صداي پمپ خيلي بيصدا نوع شيربرقي بلين آلمان نوع شلنگ فشار قوي نوع حرکت خيلي نرم و بيصدا نوع برق مصرفي سه فاز و تکفاز
امکانات يونيت پاور 3 : •داراي گرمکن روغن•داراي شير فشارشکن•داراي شير سرعت غيرمجاز•داراي سيستم پايين آورنده اضطراري دستي•امکان تنظيم سرعت بوسيله شير کنترل هيدروليکي•قفل کن پشت جک  برند يونيت پاور www.asiaborj.com نوع الکتروموتور غوطه ور در روغن نوع پمپ اسکرو ايتاليا ميزان صداي پمپ خيلي بيصدا نوع شيربرقي بلين آلمان نوع شلنگ فشار قوي نوع حرکت خيلي نرم و بيصدا نوع برق مصرفي سه فاز و تکفاز
امکانات يونيت پاور 4 : برند يونيت پاور Wittur  ايتاليا نوع الکتروموتور غوطه ور در روغن نوع پمپ اسکرو ايتاليا ميزان صداي پمپ خيلي بيصدا نوع شيربرقي بلين آلمان نوع شلنگ فشار قوي نوع حرکت خيلي نرم و بيصدا نوع برق مصرفي سه فاز و تکفاز