بلندترین بالابر محیطی دنیا

بلندترین آسانسور محیطی در دنیا

آسانسور بیلایگ در چین با 326 متر، بلندترین بالابر محیط طبیعی دنیا هست که ساختش در سال 1999 شروع و در سال 2002 به اتمام رسید!

سقوط همزمان دو بالابر آکاردئونی

در طبقه چهارم يک ساختمان بزرگ در حال ساخت واقع در شهر ميامي ايالت فلوريداي آمريکا دو بالابر آکاردئوني سقوط کردند. در حاليکه سه اپراتور روي بالابرها بودند. سقوط به دليل تاب خوردن جرثقيلي بوده که ديوار پيش ساخته در حال نصب را بلند کرده بود. در اثر برخورد ديوار پيش ساخته با بالابرها منجر به سقوط آنها گرديد و سه نفر در اين حادثه به شدت آسيب ديدند.