تماس با واحد فروش :  9-56716238 (021) ، 4-56716223 (021)

شیرهای هیدرولیکی ارتباط بین سیال، پیغامهای کنترل و عملگرهای هیدرولیکی بالابر را برقرار می کنند. از این شیرها برای کنترل دبی، جهت جریان و فشار سیال استفاده می شود. فرمانهای کنترل در این شیرها می توانند مکانیکی، دستی، هیدرولیکی و پنوماتیکی باشند. عملکرد شیرهای کنترل می تواند دیجیتال ( که در آن شیر از یک حبه حالت دیگری تغییر وضعیت می دهد) و یا آنالوگ (قیاسی) باشد (که در آن حرکت اجزای کنترل کننده شیر به قدرت و یا مقدار پیغام فرستاده شده بستگی دارد.) شیرهای کنترل مسیر دو حالتی یا سه حالتی اهرمی بالابر نمونه ای از شیرهای کنترل دیجیتالی اند، در حالی که شیر اطمینان نمونه ای از شیرهای کنترل قیاسی است. به طور کلی عملکرد یک شیر در یکی از سه محدوده زیر قرار می گیرد:
1- شیر اطمینان که برای تنظیم فشار ماکزیمم بخشی از یک مدار یا تمام مدار استفاده می شود.
2- شیر میله ای چهارراهه که برای تغییر جهت چرخش یک موتور هیدرولیکی استفاده می شود.
3- شیر کنترل دبی که قادر است سرعت حرکت یک عملگر را با تغییر دبی سیال تغیییر دهد.
در عمل گاهی ، دو یا چند شیر با هم درون یک پوسته واحد، ترکیب شده و یک شیر مرکب را پدید می آورند که بیش از یک کارکرد دارد. به عنوان مثال با ترکیب یک شیر کنترل دبی و یک شیر یکطرفه شیر مرکب جدیدی پدید می آید. این شیر مرکب در یک جهت سرعت سیال را کنترل می کند و در جهت عکس به سیال اجازه عبور نامحدود می دهد.
تغییر پارامتر خاصی از مدار می تواند پارامترهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. مثلاً تنظیم شیر سوزنی به منظور محدود کردن جریان در مدار، سبب تغییر اختلاف فشار بر روی اریفیس کنترل خواهد شد.به عنوان مثال دیگر، اگر تنظیم فشار شیر اطمینان به فشار عملگر بسیار نزدیک باشد سرعت عملگر تحت تاثیر قرار می گیرد، بدین معنی که قسمتی از جریان به جای تغذیه عملگر، از شیر اطمینان عبور خواهد کرد.

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت آسیابرج می باشد . طراحی سایت دارکوب | میزبانی هاست دارکوب